28. dubna 2023 v 08:00Prezentace Volnočasového centra Fénix Nepomuk | Volnočasové centrum Fénix - město Nepomuk, Nám. Augistina Němejce 88


Popis

Den otevřených dveří
- prezentace Volnočasového centra Fénix Nepomuk
- ukázka prostor, probíhaících akcí, kroužků, výstava fotografií, plakátů z akcí, bude přítomna koordinátorka VC Fénix k zodpovězení dotazů. Kancelář VC Fénix - Nám.

Augistina Němejce 88, budova Volnočasového centra Fénix 1. - 3. patro.

Podrobnosti

28. dubna 2023, 08:00 – 28. dubna 2023, 17:00