27. dubna 2023 v 08:00Den otevřených dveří - prezentace projektu Do Fénixu s důvěrou | Do Fénixu s důvěrou - město Nepomuk, - Nám. Augustina Němejc


Popis

8:00 do 16:30 hod

Kancelář projektu DFsD - Nám. Augustina Němejce 88, budova Volnočasového centra Fénix.

Den otevřených dveří - prezentace projektu Do Fénixu s důvěrou, jehož součástí realizačního týmu jsou i dobrovolníci.

Přijďte se podívat na ukázku jejich práce a seznámit se s náplní projektu, který pomáhá lidem ve ztížených životních podmínách. Ukázka prostor, proběhlých akcí v projektu, výstava fotografií, plakátů z akcí.

Po celou dobu budou přítomny garantky projektu pro zodpovězení dotazů novým i stávajícím klientům a novým dobrovolníkům, kteří by se chtěli stát součástí týmu DFsD.

Podrobnosti

27. dubna 2023, 08:00 – 27. dubna 2023, 16:00