Nadace Veronica

Dny dobrovolnictví

Události


O mně

Nadace Veronica je největší moravská nadace zaměřená na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Jejím cílem je, aby se každý mohl zapojit do ochrany přírody a klimatu a zlepšení životního prostředí. Proto každý rok získává v rámci nadačních grantů Společně pro přírodu podporu až dvacet projektů s environmentálním dopadem. Nadace Veronica provozuje také dva dobročinné obchody, kde může veřejnost nakoupit a podpořit její práci. Kromě toho mohou lidé přispět také darem, návštěvou, pořádáním benefičních akcí nebo dobrovolnictvím.