Události


O mně

NESEHNUTÍ je zkratkou Nezávislého Sociálního Ekologického HNUTÍ, které v Brně funguje už přes dvacet let. V současné době se zabývá mnoha tématy – od antimilitarismu přes genderově citlivé vzdělávání až po inkluzi příchozích, důležitou hodnotou jsou pro organizaci také práva lidí a zvířat a podpora aktivní občanské společnosti. NESEHNUTÍ jsou nehierarchická organizace – členové o všem rozhodují na základě společné debaty a neexistují zde vertikální struktury typu nadřízený – podřízený. Organizace se může pochlubit mnoha výraznými kampaněmi, happeningy nebo demonstracemi – v poslední době například kampaň Udržitelné Brno nebo demonstrace Svobodné Bělorusko, v dlouhodobějším horizontu společností velmi rezonovalo Sexistické prasátečko.

Dobrovolníky a dobrovolnice zapojují NESEHNUTÍ často a rádi, nabízí realizaci například při překladu nebo editaci textů, tvorbě rešerší, přípravách kampaní nebo zapojení do mnoha menších projektů. Někteří z dobrovolníků a dobrovolnic s organizací spolupracují dlouhodobě, stávají se tak důležitou součástí týmu a mají velký podíl na tom, kam aktivity NESEHNUTÝCH směřují.