ADRA, dobrovolnické centrum Brno

Dny dobrovolnictví

Události


O mně

Dobrovolnické centrum ADRA Brno koordinuje činnost dobrovolníků v domovech pro seniory, ve zdravotně-sociálních zařízeních a na Oddělení dlouhodobě nemocných v nemocnicích v Brně a ve Vyškově. Dobrovolníci z ADRY pomáhají především těm, kteří trpí samotou.

Klientům může veřejnost zpříjemnit den například pravidelnou návštěvou s povídáním. Na návštěvy s kávou a občerstvením chodí kromě dobrovolníků z řad veřejnosti i studenti středních zdravotních škol v rámci projektu Setkávárna, prostřednictvím interaktivních programů s názvem Nikdo není rád sám motivuje ADRA k dobrovolnictví i děti v mateřských, základních a středních školách. Přiložit ruku k dílu mohou také firmy – pomoci mohou skupinovou brigádou nebo přímo prací s klienty. Aby toho nebylo málo, ADRA zajišťuje také charitativní a sociální šatník ve Vyškově, výtěžek jde právě na podporu dobrovolnictví.