Diecézní charita Brno

Dny dobrovolnictví

Události


O mně

Posláním Diecézní charity Brno je pomoc bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickému přesvědčení. Diecézní charita Brno působí na území brněnské diecéze (v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina) a je tvořena deseti oblastními charitami. Charita pomáhá především seniorům, nemocným, lidem bez domova, mládeži, matkám s dětmi a rodinám, lidem se zdravotním hendikepem, dlouhodobě nezaměstnaným, lidem ohroženým sociálním vyloučením, obětem katastrof, cizincům, nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům.

Síť charitních dobrovolnických center vznikla už v roce 2002 a jejím úkolem je systematicky pracovat s dobrovolníky, kteří se již podílejí nebo budou podílet na činnosti Diecézní charity Brno. V každé Oblastní charitě pracuje samostatný koordinátor dobrovolníků, který se dobrovolníkům věnuje. Dobrovolnické centrum nabízí příležitost zapojit se do tří základních typů programů: Dobrovolník ve službě (v lůžkovém hospici, v azylovém domě nebo jiné službě), Dobrovolník při sbírce (zapojení do sbírek charity), Dobrovolník v krizi (Humanitární a krizová pomoc při katastrofách).